สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
 
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
หน้าหลักข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
     
ลำดับที่ รายการ
00364 นาวาเอก พรชัย จ้อยจำรูญ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ ประจำปี งป.๖๕
00363 พล.ร.ต.ประวุฒิ รอดมณี จก.จร.ทร. ประธานกรรมการตรวจราชการ และคณะ ตรวจราชการ กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ
00362 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมของนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ. พรรคพิเศษ เหล่ายุทธโยธา (ช่างโยธาและก่อสร้าง)
00361 นิทรรศการการจัดการความรู้ ชย.ทร. ประจำปี งป.65 
00360 นาวาเอกพรชัย จ้อยจำรูญ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือให้การต้อนรับ พลเอกอดินันท์ ไชยฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม และคณะ
00359 นาวาเอก พรชัย จ้อยจำรูญ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ และคณะนำกำลังพลเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
00358 12 เม.ย.65 กิจกรรมวันสงกรานต์ ชย.ทร.
00356 ช่างโยธา นาวีไทย ทำความดี ด้วยหัวใจ ให้วัดกัลยา
00355 พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก
00354 พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานพิธีเชิญเจ้าพ่อหนูและบริวาร ประดิษฐานที่ศาล เมื่อวันที่ 9 มี.ค.65 เวลา 0900 ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
00353 นาวาเอก พรชัย จ้อยจำรูญ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
00352 พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานพิธีขอขมาศาลเจ้าพ่อหนู เพื่อบูรณะปรับปรุงศาล
00345 ช่างโยธา นาวีไทย ทำความดี ด้วยหัวใจ ให้เด็กๆ
00344 นางสาวสุปราณี อุปรา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕
00343 ผอ.โรงเรียนวัดกัลยาณมิตรขอบคุณ ชย.ทร.ปรับภูมิทัศน์รอบๆ โรงเรียน
00342 ผอ.โรงเรียนวัดกัลยาณมิตรขอบคุณ ชย.ทร.จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์ 
00341 ผอ.โรงเรียนวัดกัลยาณมิตรขอบคุณ ชย.ทร.จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
00340 ผอ.โรงเรียนวัดกัลยาณมิตรขอบคุณ ชย.ทร.ที่มอบของขวัญวันเด็ก
00339 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2565
00321 พลเรือตรีสุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕
00320 ช่างโยธาฯ บวงสรวง สักการะองค์บิดาทหารเรือไทย
00319 ฟังบรรยายชี้แจงแนวทางการใช้งาน ระบบ Sharepoint เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ ทร.
00318 พิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ตามที่ ทร.อนุมัติจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ให้แก่ นนร.ชั้น ปีที่ ๕
00314 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดกัลยาณมิตร
00313 กรมช่างโยธาทหารเรือ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
00312 น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร. เป็นประธานการประชุมการแบ่งหมวดหมู่องค์ความรู้ สายวิทยาการ ชย.ทร. 
00311 ประชุมการแบ่งหมวดหมู่องค์ความรู้ สายวิทยาการ
00310 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศ เป็น ว่าที่นาวาเอก วาระตุลาคม 2564
00309 กิจกรรมจิตอาสาของกรมช่างโยธาทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ เมื่อ 16 พ.ย.65
00308 บุญใหญ่วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔
00307 พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ตรวจพื้นที่จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินหลวง ประจำปี 2564
00306 ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
00305 จิตอาสาป้องกันน้ำท่วมของกองทัพเรือ
00304 น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.(1) รับรางวัลดีเด่นผลงานด้านหลักการจากผู้บัญชาการทหารเรือ
00303 พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวน ๒ นาย
00300 พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ บวงสรวงและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
00299 พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงเวลาการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )
00298 น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร. ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ของกองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน และฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด
00297 กรมช่างโยธาทหารเรือร่วมกับหน่วยข้างเคียงบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย
00296 พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล จก.ชย.ทร. รับมอบฉากกั้นสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙(COVID-19)
00295 พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ สำรวจพื้นที่ก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุนฯ
00294 พลเรือตรีพิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ สำรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภคฯ
00293 พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ สำรวจความเสียหายของหอตากร่ม และคลังสรรพาวุธ 
00292 พลเรือตรีพิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ สำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชาระดับสูง ในพื้นที่กองเรือยุทธการ
00286 NPD Service Application
00285 ขอเชิญทุกท่านเข้ารับชม ร้านกาชาดกองทัพเรือออนไลน์
00284 ขอเชิญทุกท่าน โหวตขวัญใจกาชาด ให้ผู้เข้าประกวดจากกองทัพเรือ
00283 ขอเชิญทุกท่านเข้ารับชม ร้านกาชาดกองทัพเรือออนไลน์
00282 รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
00281 น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.บรรยายสรุปการใช้โปรแกรมติดตามงานจัดจ้างและโปรแกรมการบริหารงานของ ชย.ทร.
00280 พิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ ๑
00277 ลักษณะองค์กรของกรมช่างโยธาทหารเรือ
00276 นาวาเอก พรชัย จ้อยจำรูญ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เข้ารับประทานเข็มพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุธนารีนาถ
00275 ประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมช่างโยธททหารเรือ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
00274 เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ให้สัมภาษณ์เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ ครบรอบ 31 ปี
00273 พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
00272 ประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมช่างโยธททหารเรือ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
00271 พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
00270 ขอเชิญชมนิทรรศการ การจัดการความรู้กรมช่างโยธาทหารเรือออนไลน์
00269 จก.ชย.ทร. รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี
00268 พิธีประดับเครื่องหมายยศ จำนวน ๕ นาย
00267 พิธีรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีในนามกองทัพเรือให้แก่บุคคลต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๓
00266 พิธีมอบห้องน้ำและถุงปันสุขให้ประชาชน โดย กองทัพเรือ ณ วัดท่ากุ่ม จว.สุพรรณบุรี
00265 ร่วมแบ่งปันความสุข นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค มาเติม "ตู้ปันสุข" เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๓
00264 ร่วมแบ่งปันความสุข นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค มาเติม "ตู้ปันสุข" ๑๑ มิ.ย.๖๓
00263 พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
00262 ร่วมแบ่งปันความสุข นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค มาเติม "ตู้ปันสุข"
00261 ตู้ปันสุข กองทัพเรือ โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ แบ่งปันสุข เจือจางทุกข์ ให้พี่น้องประชาชน
00260 ตู้ปันสุข กองทัพเรือ โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
00259 ร่วมแบ่งปันความสุข นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค มาเติม"ตู้ปันสุข"
00258 ชย.ทร. ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะ อ่านคำประกาศเกียรติคุณและวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ เนื่องในวันอาภากร
00257 ตรวจความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ
00256 ตรวจความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ
00255 ตรวจความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง บ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
00254 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
00253 พิธีปลดทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน
00252 ชย.ทร. ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างที่พักอาศัยและนันทนาการกองทัพเรือ พุทธมณฑลสาย 4
00251 ชย.ทร. ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารฯ รองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 (พื้นที่บางนา)
00250 กองทัพเรือให้กำลังพล ออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงบ่าย
00247 จก.ชย.ทร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล
00245 พิธีรับส่งมอบหน้าที่ จก.ชย.ทร. เม.ย.63
00244 วันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ จก.ชย.ทร.
00243 พิธีประดับเครื่องหมายยศ จำนวน 3 นาย
00242 ฝึกปัญหาที่บังคับการ ชย.ทร.63
00241 จก.ชย.ทร. เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.3
00240 พิธีประดับเครื่องหมายยศ จำนวน 3 นาย
00239 ประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 2/2563
00238 วันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ
00237 จก.ชย.ทร. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ EEC
00236 พิธีประดับเครื่องหมายยศ
00235 ชย.ทร. ให้การต้อนรับ จก.ขส.ทร. และคณะ
00234 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
00233 ประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 1/63
00232 สาส์นอวยพรปีใหม่ ผบ.ทร.
00231 ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ทรภ.3
00230 วันกองทัพเรือประจำปี ๖๒
00227 ชย.ทร. ประกอบพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับ ที่ ๒
00226 ชย.ทร. ตรวจความพร้อมในการตกแต่งสถานที่พิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ทร.
00224 ชย.ทร. ประกอบพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ประจำปี งป.๖๒
00223 ชย.ทร. สัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ประจำปี งป.๖๒ ครั้งที่ ๒
00222 ชย.ทร. เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ สนามที่ ๕
00221 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล วาระเดือน ส.ค. และ ก.ย.๖๒
00220 ชย.ทร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่และบำรุงขวัญกำลังพล ที่ดูแลรักษาอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จว.กระบี่
00219 ชย.ทร. เยี่ยมชมการปฏิบัติภารกิจฯ ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
00218 ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธโยธาทหารบก
00217 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
00216 ขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ
00215 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล วาระเดือน ก.ค.๖๒
00214 ชย.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
00213 ชย.ทร. ประกอบพิธีฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
00212 ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการนันทอุทยานสโมสร
00211 ชย.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
00210 ชย.ทร. ประกอบพิธีฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
00209 ชย.ทร. ให้การต้อนรับ สตน.ทร. ในโอกาสการเข้าตรวจสอบภายใน ชย.ทร. ประจำปี งป.62
00208 ชย.ทร. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย สง.ปรมน.ทร.
00207 ชย.ทร. เยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจกำลังพล กรณีส่งกลับสายแพทย์จากการปฏิบัติงาน
00206 ชย.ทร. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม สดุดีวีนชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ณ ปจปร.ฐท.กท.
00205 ชย.ทร. เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ สนามที่ ๔
00204 ชย.ทร. จัดตกแต่งสถานที่ และกำกับเวที งานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕
00203 ชย.ทร. จัดเตรียมสถานที่พิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์
00202 ชย.ทร. จัดสอบเลื่อนระดับลูกจ้างประจำ ประจำปี งป.๖๒
00201 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนฯ วาระเดือน พ.ค.๖๒
00200 ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมสารบรรณทหารเรือ
00199 ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือกรุงเทพ
00198 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
00197 ชย.ทร. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
00196 ชย.ทร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันบริพัตร
00195 ชย.ทร. จัดสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๒
00194 ชย.ทร. รับตรวจการสอบทานการควบคุมภายในฯ ประจำปี งป.๖๑
00193 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร วาระเดือน เม.ย.๖๒ (เพิ่มเติม)
00192 บริษัท เวคเตอร์ไทย เทคโนโลยี จำกัด มอบบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยฯ (ผ่านทาง ชย.ทร.)
00191 ชย.ทร. จัดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๒
00190 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
00189 ชย.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
00188 ชย.ทร. ร่วมพิธีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
00187 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ ๒๙
00186 ชย.ทร. รับตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ งป.๖๒
00185 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล วาระเดือน เม.ย.๖๒
00184 ชย.ทร. เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ สนามที่ ๓
00183 ชย.ทร. ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
00182 ชย.ทร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันอาภากร ณ บก.ทร.(วังนันทอุทยาน)
00181 ชย.ทร. ประกอบพิธีอ่านคำประกาศเกียรติคุณและวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ เนื่องในวันอาภากร
00180 ชย.ทร. ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะ พระอนุสาวรีย์ ฯ เนื่องในวันอาภากร
00179 ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบรอบ ๔๔ ปี
00178 ชย.ทร. ประชุมติดตามการจัดทำแบบและประมาณการ งานนโยบาย ทร. งป.๖๒ และงานแผนปฏิบัติราชการ งป.๖๓
00177 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเตรียมการรับตรวจ PMQA งป.๖๒ ครั้งที่ ๒
00176 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ ๒๗
00175 ชย.ทร. รับตรวจการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ งป.๖๒
00174 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาการแก้ไขปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้างอาคาร Utility Hall
00173 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ ๒๕
00172
00171 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
00170 จก.ชย.ทร. กรุณากล่าวโอวาทให้แก่กำลังพล ชย.ทร. เพื่อเตรียมการฯ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
00168 ชย.ทร. ลงนามจ้างออกแบบ ศึกษา สำรวจ และออกแบบก่อสร้างทางวิ่งทางขับที่ ๒
00166 ชย.ทร. ตรวจความเรียบร้อยงานตกแต่งสถานที่และงานปรับปรุงหอประชุม ทร.
00165 ชย.ทร. จัดกิจกรรมวันแห่งการจัดความรู้ของหน่วย ประจำปี งป.๖๒
00164 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ ๒๓
00163 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ ของการบริหารสัญญา ชย.ทร. (ประจำเดือน เม.ย.๖๒)
00162 ชย.ทร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับเขตบางกอกใหญ่
00161 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเตรียมการรับตรวจ PMQA งป.๖๒
00160 ชย.ทร. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
00159 จก.ชย.ทร. กรุณากล่าวโอวาท เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
00158 ชย.ทร. ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
00157 จก.ชย.ทร. กล่าวขอบคุณในวาระที่ดำรงตำแหน่งครบรอบ ๑ ปี
00156 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ ๒๑
00155 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
00154 ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ยก.ทร. /ขว.ทร./ กบ.ทร. และ กพ.ทร.
00153 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล วาระเดือน มี.ค.๖๒
00152 ชย.ทร. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสีกุก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
00151 ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวัน สถาปนาสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
00150 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ ของการบริหารสัญญา ชย.ทร. (ประจำเดือน มี.ค.๖๒)
00149 ชย.ทร. สัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ประจำปี งป.๖๒
00148 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ ๑๗
00147 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
00146 ชย.ทร. เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ สนามที่ ๒
00145 ชย.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
00144 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ ๑๖
00143 ชย.ทร. มอบเงินกองทุนสวัสดิการชดเชย ให้แก่กำลังพลที่ได้รับอันตรายบาดขณะปฏิบัติหน้าที่
00142 ชย.ทร. จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ประจำปี งป.๖๒ ครั้งที่ ๑
00141 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ ของการบริหารสัญญา ชย.ทร. (ประจำเดือน ก.พ.๖๒)
00140 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ งานจ้างก่อสร้างโครงการสมุททานุภาพ
00139 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ ๑๔
00138 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล วาระเดือน ก.พ.๖๒
00137 การบรรยายเชิงวิชาการ หัวข้อ "การปรับปรุงระบบการป้องกันฟ้าผ่าแบบอัจฉริยะ"
00136 ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา สลก.ทร.
00135 ชย.ทร. จัดการทดสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
00134 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ ๑๑
00133
00132 ชย.ทร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย กผค.ฯ กงช.ฯ นธน.ฯ และ กง.บก.ชย.ทร.
00131
00130 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น วาระ ม.ค.๖๒
00129 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ของการบริหารสัญญา ชย.ทร. (ประจำเดือน ม.ค.๖๒)
00128 ชย.ทร. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ครั้งที่ ๑/๖๒
00127 ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
00126 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ 9
00125 ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ
00124 ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาราชนาวีสโมสร
00123 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
00122 จก.ชย.ทร. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ๑๓๘ ปี
00121 ชย.ทร. อ่านสารอวยพรของ ผบ.ทร. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
00120 ชย.ทร. ปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. (ช่างโยธาและก่อสร้าง) รุ่น ๒๘
00119 ชย.ทร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑
00118 จก.ชย.ทร. กรุณามอบเสื้อสามารถฯ และกล่าวอวยพร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.๒๕๖๑ และวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
00117 ชย.ทร. สนับสนุนแรงงานในการติดตั้งโครงหลังคาศาลาเอนกประสงค์วัดอมรทายิการาม
00116 ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือทุ่นระเบิด
00115 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ 8
00114 ชย.ทร. สักการะพระอนุสาวรีย์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติเสด็จเตี่ย
00113 ชย.ทร. ร่วมเข้าแข่งไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ สนามที่ ๑
00112 ชย.ทร. จัดนิทรรศการ นักเรียนช่างฯ คิด ประดิฐษ์เองได้ รุ่น ๒๘
00111
00110 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ 7
00109 ชย.ทร. เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ในการรับเสด็จฯ งานปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
00107 ประชุม นขต.ชย.ทร. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
00106 ชย.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
00105 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฯ สัญญาต่างๆ ของ ชย.ทร. ประจำเดือน ธ.ค.61
00104 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลรอบเดือน ธ.ค.๖๑
00103 ชย.ทร. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ
00102 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร.ครั้งที่ 6
00101 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาการปรับแต่งระบบเสียงและภาพ งานจ้างปรับปรุงหอประชุม ทร.(เพิ่มเติม)
00100 ชย.ทร. แถวรับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ครบรอบ ๑๑๒ ปี
00099 จก.ชย.ทร. ร่วมพิธีตักบาตรฯ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2561 ณ บก.ทร.(วังเดิม)
00098 จก.ชย.ทร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญ กำลังใจของกำลังพล ในการสนับสนุนการตกแต่งสถานที่ ร้านกาชาดของกองทัพเรือ งป.๖๑
00096 ชย.ทร. ประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) จ้างศึกษา สำรวจและออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ ๒
00095 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร.ครั้งที่ 5
00094 ชย.ทร. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑
00093 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
00092 ชย.ทร. ให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทร. ในการตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ทร.
00091 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร.ครั้งที่ 4
00090 ชย.ทร. ติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร.
00089 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างสัญญาต่างๆ ของ ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ย.61
00088 ชย.ทร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยการจัดเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ ทำความสะอาดบริเวณวัดอรุณฯ และใกล้เคียง
00087 จก.ชย.ทร. ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
00086 สตน.ทร. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างของสัญญา ชย.ทร. ที่มีความล่าช้า
00085 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร.ครั้งที่ 3
00084 ตรวจการดำเนินงานเตรียมความพร้อม งานประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ
00081 ชย.ทร. ตรวมความพร้อมสถานที่การรับเสด็จฯ งานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ งป.๖๑
00080 กบ.ทร. ตรวจเยี่ยมหน่วยและติดตามความก้าวหน้างานจัดซื้อจ้างฯ งป.๖๒ ของ ชย.ทร.
00079 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ 2
00078 ชย.ทร.ประชุมติดตามการเตรียมงานการจัดงานกาชาด ประจำปี 2561
00077 ชย.ทร. ประชุมคณะทำงานตรวจนับจำนวนพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนงานจ้างปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ
00076 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ 1
00075 จก.ชย.ทร. ร่วมพิธีตักบาตรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2561 ณ กองทัพเรือ
00074 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร.ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือน ต.ค.61
00073 ชย.ทร. จัดบรรยายการเขียน JD&JS ของหน่วย
00072 จก.ชย.ทร. เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓
00071 ทรภ.๓ และ ชย.ทร. รับมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เกาะหลีเป้ะ
00070 ประมวลภาพเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ 16 สิงหาคม 2561
00069 ชย.ทร. ครบรอบ ๒๙ ปี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
00068 รายการพิเศษสัมภาษณ์เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
00067 กรมช่างโยธาทหารเรือ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
00066 ชย.ทร. ร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ (Wellness Center)
00065 ชย.ทร. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์รอบๆ ที่ตั้งหน่วย
00064 ชย.ทร. รับฟังผลสรุปการตรวจสอบภายใน ชย.ทร. ประจำปี งป.๖๑ จาก สตน.ทร.
00063 เชิญชมรายการพิเศษสัมภาษณ์เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
00062 ปิดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ ชย.ทร.
00061 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย. ประจำเดือน ส.ค.61
00060 ชย.ทร. ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
00059 ชย.ทร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
00058 ชย.ทร. มอบรางวัลและชมเชยคณะทำงานการจัดการความรู้ และทีมนักกีฬาฟุตซอล
00057 เปิดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ ชย.ทร.
00056 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลรอบเดือน ก.ค.
00055 ชย.ทร. จัดสอบเลื่อนระดับลูกจ้างประจำ ประจำปี งป.๒๕๖๑
00054 ชย.ทร. รับมอบรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ระดับดีเลิศ ประจำปี งป.๖๑
00053 ชย.ทร. ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ชย.ทร. ครั้งที่ 2 ประจำปี งป.2561
00052 ชย.ทร. ร่วมงานคล้ายวันสถาปนากรมอิเลคทรอนิกส์ทหารเรือ
00051 ชย.ทร. เข้ารับการประทานโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณโพธิจักร ครั้งที่ 1
00050 ชย.ทร. จัดสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. และ น.ท. ประจำปี งป.61
00049 ชย.ทร. จัดบรรยายแบบประเมินสรรหาผู้บริหาร ชย.ทร.
00046 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำเดือน ก.ค.61
00045 ชย.ทร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สดุดีวีรชนในเหตุการณ์ ร.ศ.112
00041 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประจำปี งป.61 ครั้งที่ 2
00040 ชย.ทร. ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์ รร.ราชวินิตประถมบางแค
00038 ชย.ทร. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไซเบอร์กองทัพเรือ
00037 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างสัญญาต่างๆ ของ ชย.ทร.
00036 ชย.ทร. จัดผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือกรุงเทพ
00035 ชย.ทร. ประชุมกรณีผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาในงานจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินฯ อู่ตะเภา
00034 ชย.ทร. วางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ฯ
00033 ชย.ทร. ตรวจความพร้อมสถานที่การจัดงานแถลงข่าวการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44
00032 ชย.ทร. รับการตรวจ (Site visit) การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี งป.61
00031 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาการซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องงานก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสารท่าอากาศยานอู่ตะเภา
00030 ชย.ทร. รับการสอบทานการควบคุมภายในจาก จร.ทร.
00029 ชย.ทร. สร้างขวัญ กำลังใจ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
00028 ชย.ทร. ประชุมติดตามการประเมินความผาสุกและสุขภาพทางจิตของกำลังพล
00027 ชย.ทร. จัดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน งป.61
00026 ชย.ทร. เปิดอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ร่วมกับ พคท.
00025 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาการจัดทำรูปแบบ แนวทางและวิธีการประเมินสรรหาผู้บริหาร ชย.ทร.
00024 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย. ประจำเดือน มิ.ย.61
00023 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประจำปี งป.๖๑
00022 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาแนวทางการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี งป.๖๑
00019 ชย.ทร. ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดฝั่งหมิ่น จว.เชียงราย
00018 ชย.ทร. ร่วมสำรวจการปรับปรุงห้องเรียน วทร.
00017 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ งป.๖๑
00016 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลรอบเดือน พ.ค.
00015 ชย.ทร. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
00014 จก.ชย.ทร.ประชุมชี้แจงความก้าวหน้างานโครงการของ กทภ.ที่ สำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 61
00013 ชย.ทร. ประชุมแก้ไขปัญหางานซ่อมทำระบบไฟ้ฟ้าและหม้อแปลงฯ ที่ อจปร.อร.
00012 ชย.ทร. ประชุมติดตามงานแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ ครั้งที่ 44
00011 ชย.ทร. ร่วมงานวันอาภากร
00010 ชย.ทร. ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยา ทร.
00009 จก.ชย.ทร. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้าง กรม ร.๓ พล.นย. จ.นราธิวาส
00008 จก.ชย.ทร. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้าง ทรภ.๒
00007 จก.ชย.ทร. เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๒
00006 เชิญชมนิทรรศการ KM กรมช่างโยธาทหารเรือ
00005 พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. กรุณามอบนโยบายและแนวทางการบริหารสัญญา
00004 นโยบายเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
00003 ชย.ทร.มอบเงินสนับสนุนกรมแพทย์ทหารเรือ 29 มีนาคม 2561
00002 จก.ชย.ทร. และประธานกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ได้มอบเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนชดเชยอุบัติเหตุ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
00001  จก.ชย.ทร. มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ให้แก่สมาคมภริยาทหารเรือ
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   156064 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61