สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
 
ข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ
หน้าหลักข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
     
ลำดับที่ รายการ
00120 ด้วย คณะทำงานการจัดการความรู้ ชย.ทร. จะจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ชย.ทร. ประจำปี งป.65
00119 พลเรือตรี ไพศาล ชะโนภาษ ตรวจความก้าวหน้างานขุดลอกและก่อสร้างเขื่อนหินกันคลื่น
00118 นางภัทรวดี นุ้ยแหลมหลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร ขอบคุณกรมช่างโยธาทหารเรือ
00117 ฝึกบุคลท่ามือเปล่าท่าพระราชทาน ของนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ประจำปี งป.๖๔
00116 ร่วมแบ่งปันความสุข นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค มาเติม"ตู้ปันสุข"
00114 ช่างฯ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ซ่อมทำอาคารฯ ที่ นรข.เขตหนองคาย (วันที่ 5)
00113 ช่างฯ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ซ่อมทำอาคารฯ ที่ นรข.เขตหนองคาย (วันที่ 4)
00112 ช่างฯ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ซ่อมทำอาคารฯ ที่ นรข.เขตหนองคาย (วันที่ 3)
00111 ช่างฯ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ซ่อมทำอาคารฯ ที่ นรข.เขตหนองคาย (วันที่ 2)
00110 ช่างฯ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ซ่อมทำอาคารฯ ที่ นรข.เขตหนองคาย (วันที่ 1)
00109 กองงานโยธา ซ่อมปรับปรุงลู่วิ่ง (ช่วงแก้ไขระบบระบายน้ำ) ที่ บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน
00108 กองงานโยธา ซ่อมปรับปรุงลู่วิ่ง (ช่วงรื้อถอน) ที่ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน
00107 กองงานไฟฟ้า ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร ที่ กบก.พธ.ทร. พื้นที่วังเดิม
00106 กองออกแบบ สำรวจค่าระดับระบบระบายน้ำข้างสนามลู่วิ่ง บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน
00105 หัวหน้าช่างชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน พร้อมคณะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเดินทางไปราชการ นรข.เขตหนองคาย
00104 กองงานไฟฟ้า ดำเนินการเปลี่ยนเซฟตี้สวิตช์ ณ ทุ่งมหาเมฆ
00102 วีดีโอคลิปกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕
00101 สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย สปช.ทร.
00100 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่งานจิตอาสา ที่เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
00099 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่งานวันคล้ายวันสถาปนา ขส.ทร.
00098 ชย.ทร. ตรวจสอบปั๊มน้ำและตู้คอนโทรลไฟฟ้า ที่อาคารกิจการราชนาวีสโมสร (รนส.)
00097 ชย.ทร. ทำความสะอาดและปรับระดับความสูงของน้ำพุ บก.ทร. วังนันทฯ
00096 ชย.ทร. จัดส่งชุดปฏิบัติการก่อสร้างจัดตั้ง นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ที่ เกาะกระ
00095 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
00094 ชย.ทร. สนับสนุนรถบรรทุกปั้นจั่น ในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลอง 6 และคลอง 8" จ.ปทุมธานี
00093 ชย.ทร. ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบไฟฟ้า บริเวณประตูทางเข้า บก.ทร.(วังเดิม)
00092 ชย.ทร. ซ่อมทำผิวถนนลาดยาง พื้นที่ บก.ทร.(วังนันทอุทยาน)
00091 ชย.ทร. ร่วมทำบุญและทอดผ้าป่าการศึกษา รร.ประถมทวีธาภิเศก
00090 ชย.ทร. สนับสนุนรถเครื่องทุ่นแรง ในการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและริมคลองผดุงกรุงเกษม
00089 แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง กงค.ชย.ทร.ดำเนินการซ่อมทำรถบรรทุกติดตั่งปั้นจั่น
00088 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ งานวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จย่าฯ ณ บก.อศ.
00086 กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 44 เพลง ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ เขมนิจ จามิกรณ์ แพนเค้ก
00085 กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44 เพลง ความผูกพันซื้อความรักไม่ได้ วิชญาณี เปียกลิ่น แก้ม The Star4
00084 กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44 เพลง สยามมินทร์วชิราลงกรณ นักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ทหารเรือ
00083 กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44 เพลง ราชาทรงพระเจริญ นักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ทหารเรือ
00082 กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44 เพลง Symphony วิชญาณี เปียกลิ่น แก้ม The Star4
00081 กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 44 เพลง เติมใจให้กัน เขมนิจ จามิกรณ์ แพนเค้ก
00080 ชย.ทร.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน ที่อาคาร บก.ทร.5
00079 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ จัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.112
00078 เพลง ออเจ้า กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 44 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันที่ 6 กรกฎาคม 61
00077 งานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ 6 ก.ค. 61 เพลงรักกันไว้เถิด
00076 ชย.ทร. สนับสนุนการเปลี่ยนหลอดไฟ อาคารศูนย์สุขภาพคลองมอญ
00075 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ ศูนย์ไซเบอร์ ทร.
00050 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่จัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ทร. ครั้งที่ 44
00049 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ งานวันคล้ายวันสถาปนา ฐท.กท.
00048 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่วันคล้ายวันสถาปนา สบ.ทร.
00047 ชย.ทร. สนับสนุนพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูง ณ อู่ต่อเรือ บ.อิตัลไทยมารีน
00046 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่งานวันบริพัตร ที่ ยศ.ทร.
00045 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่งานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44
00044 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่วันต่อต้านยาเสพติดโลก
00043 ชย.ทร. ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระบะตามวงรอบ ของ สน.บก.ชย.ทร.
00042 ชย.ทร.ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ กองฝึกการช่างกลฯกฝร.กร.
00041 ชย.ทร. สนับสนุนพิธีปล่อยเรือ "สิริมหรรณพ" ลงน้ำ ณ อู่กรุงเทพ
00040 ชย.ทร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
00039 ชย.ทร. ซ่อมทำระบบหล่อเย็น รถตู้รับรองการปฏิบัติงานของ จก.ชย.ทร.
00038 ชย.ทร. ซ่อมทำรถขุดตัดล้อตีนตะขาบ ที่ ปจปร.ฐท.กท.
00037 ชย.ทร.ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.1ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
00036 ชย.ทร. ซ่อมทำกระบอกไฮดรอลิกส์รถชานต่ำ ของกองงานโยธา ชย.ทร.
00035 ชย.ทร. ซ่อมทำป้ายหน่วย สลก.ทร.
00034 เชิญชวนซื้อเสื้อลายฝีพระหัตถ์
00033 ชย.ทร. ซ่อมทำรถตักหน้า ขุดหลัง ของ กงย.ชย.ทร.
00032 ชย.ทร. ติดตั้งไฟ LED ณ ห้องรับรอง บก.ทร. วังนันทอุทยาน
00031 ชย.ทร. ซ่อมทำระบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงรถโฟล์คลิฟต์ ที่ ขส.ทร.
00029 ชย.ทร. ซ่อมทำเครื่องสูบน้ำ ที่ รร.นร. และ รร.พธ.ทร.พธ.ทร.
00028 ชย.ทร. ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ที่ กพ.ทร. และติดตั้งใหม่ ที่ อศ.
00027 ชย.ทร. ปรับปรุงกองรักษาการณ์ บก.ทร. วังนันทอุทยาน
00026 ชย.ทร. ตกแต่งสถานที่เตรียมจัดงานพิธีวางกระดูกงูเรือ
00025 ชย.ทร. ตกแต่งสถานที่เตรียมจัดงานนิทรรศการ ของ วศ.ทร.
00024 ชย.ทร. ให้การสนับสนุนตกแต่งสถานที่ ดย.ทร.ฐท.กท.
00023 ชย.ทร. ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารกราบพักทหาร ห้องนายทหารเวร ของ อร. พื้นที่สัตหีบ
00022 ชย.ทร. ตรวจรับมอบสะพานเทียบเครื่องบิน ที่สนามบินอู่ตะเภา
00021 ชย.ทร. ซ่อมทำรถแทรคเตอร์ถากถาง ที่ กบร.กร.
00020 ชย.ทร. ตรวจรับมอบงานโครงการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ 1
00019 สรุปผลการจัดการความรู้ ปี งป.61
00018 ชมรมฟุตบอล ชย.ทร.ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งฟุตบอล 5 หน่วยงาน ของ เบเยอร์
00017 กองงานเครื่องกล ชย.ทร. ให้การสนับสนุนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
00016 กองงานเครื่องกล ชย.ทร. ซ่อมทำชุดคอยล์เย็น
00015 ชย.ทร. ให้การสนับสนุนซ่อมทำรถโฟล์คลิฟต์ อธบ.อร.
00014 กองงานโยธา ชย.ทร. ทาสี/ตีเส้น กำหนดพื้นที่จอดรถ ในพื้นที่พระราชวังเดิม
00013 ชย.ทร. ตรวจรับมอบงานก่อสร้าง 64 ครอบครัว ที่ พัน สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ.
00012 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ
00011 ชย.ทร. ให้การสนับสนุนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กพร.ทร.& ลก.ทร.
00010 ชย.ทร. ให้การสนับสนุนการตกแต่งอาคารถานที่พื้นที่ บก.ทร.(วังเดิม)
00009 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่วัดอรุณราชวราราม
00008 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ "วันอาภากร"
00007 ชย.ทร. จัดพิธีอ่านคำประกาศและวางพวงมาลาฯ
00006 ชย.ทร. จัดพิธีบวงสรวงฯ
00005 พิธีประดับเครื่องหมายยศ (วาระ เม.ย.๖๑)
00004 พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดพิธีกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
00003 พิธีประดับเครื่องหมายยศ
00002 พิธีปิดหลักสูตรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
00001 กรมช่างโยธาทหารเรือ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันก่อเจดีย์ทราย ในงาน เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   049860 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61