สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า

 
รายละเอียด ข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00119 ::
 
 
 
 
 


พลเรือตรี ไพศาล ชะโนภาษ ตรวจความก้าวหน้างานขุดลอกและก่อสร้างเขื่อนหินกันคลื่น
วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 09.30 - 10.00 น. พลเรือตรี ไพศาล ชะโนภาษ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ และผู้ร่วมคณะ จำนวน 5 นาย ตรวจความก้าวหน้างานขุดลอกและก่อสร้างเขื่อนหินกันคลื่น โดยมี เจ้ากรมช่างโยธา ทหารเรือ เสธ.กดน.กร.พร้อมคณะฯ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง(CSOC , CRCC) SA และ แสงเจริญ รับคณะ
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 2204
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   049861 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61