สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
      
ลำดับที่ รายการ วิธีจัดหา วันประกาศ
0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ เชื่อมต่อท่าหมายเลข ๔-๕ ท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเทียบเรือ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 9 มิ.ย.65
0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย พร้อมระบบสาธารณูปโภคของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 31 มี.ค.65
0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 27 ก.ย.64
0004 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาดูแลและบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ กองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 2 ก.ย.64
0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 15 มิ.ย.64
0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) กบร.กร. e-bidding 30 เม.ย.64
0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุช่าง แผนกพัสดุช่าง กองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือ ธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ วิธีคัดเลือก 30 เม.ย.64
0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย.64
0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถสนามทหารเรือสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 19 มี.ค.64
0010 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าท่าเทียบเรือ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และท่าเทียบเรือ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 22 ม.ค.64
0011 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 22 ม.ค.64
0012 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมทำระบบจ่ายน้ำประปามายังโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 22 ม.ค.64
0013 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) กบร.กร. e-bidding 13 ม.ค.64
0014 ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว SOQ e-bidding 4 ม.ค.64
0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด 2 ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล e-bidding 25 ธ.ค.63
0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคลังอาวุธและห้องตัดผม ร้อยกองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นและยุทธบริการพร้อมภูมิสถาปัตย์ โดยรอบอาคาร กองบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค.63
0017 ประกาศซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ นย. e-bidding 3 ธ.ค.63
0018 ประกาศซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า e-bidding 3 ธ.ค.63
0019 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 13 พ.ย.63
0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO e-bidding 29 ก.ย.63
0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศซส.สพ.ทร. วิธีคัดเลือก 21 ก.ย.63
0022 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคาร กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และอาคารบริวารทดแทนของเดิม โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 16 ก.ย.63
0023 ประกาศยกเลิกการจ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย.63
0024 ประกาศยกเลิกการจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุน บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย.63
0025 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมบริเวณอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นคลินิก โรคทางเดินหายใจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. วิธีคัดเลือก 25 ส.ค.63
0026 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน ๑ และ ๒ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. วิธีคัดเลือก 18 ส.ค.63
0027 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องผู้ป่วยในชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยใน ๑ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. วิธีคัดเลือก 14 ส.ค.63
0028 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลักผูกเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธืคัดเลือก วิธีคัดเลือก 11 ส.ค.63
0029 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องเก็บของชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. วิธีคัดเลือก 30 ก.ค.63
0030 สัญญาแก้ไขงานจ้างทำระบบไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด พื้นที่การท่าอากาศยานนราธิวาส และพื้นที่ กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินนราธิวาส วิธีคัดเลือก 16 ก.ค.63
0031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ ทัพเรือภาคที่ ๒ จำนวน ๓ หลัง e-bidding 25 มิ.ย.63
0032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว ที่ อจปร.อร. e-bidding 21 พ.ค.63
0033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว ที่ กบร.กร. e-bidding 15 พ.ค.63
0034 ประกาศเชิญชวนงานจ้างถมที่ดินสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO e-bidding 15 พ.ค.63
0035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้ง พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. e-bidding 14 พ.ค.63
0036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรม รพศ.๑ นสร.กร. e-bidding 14 พ.ค.63
0037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ สพ.ทร. e-bidding 14 พ.ค.63
0038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสหกรณ์ กรมอู่ทหารเรือ เดิม เป็นกองรักษาการณ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 1 พ.ค.63
0039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาภายนอก เพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 20 เม.ย.63
0040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอาคารกองบังคับการกองกิจการพิเศษ ฐท.พง.ทรภ.๓ e-bidding 17 เม.ย.63
0041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทรศาสตร์สงขลา e-bidding 26 มี.ค.63
0042 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาจากอาคารพัก ๘๐ ครอบครัว ถึงอาคารพัก ๒๔ ครอบครัว กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค.63
0043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 20 มี.ค.63
0044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 20 มี.ค.63
0045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าของเครื่องแปลงความถี่ตราอักษร Hizinger ที่ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 20 มี.ค.63
0046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าบริเวณหมู่คลังสรรพาวุธ แผนกคลังอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 20 มี.ค.63
0047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมพื้นลานอเนกประสงค์อาคาร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 20 มี.ค.63
0048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ชั้น ๒ และ ๓ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 20 มี.ค.63
0049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทร์สาศตร์พังงา e-bidding 20 มี.ค.63
0050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ นสร.กร.พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และหอตากร่ม อ่างล้างร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 20 มี.ค.63
0051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขนาด ๕๐๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 20 มี.ค.63
0052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ e-bidding 20 มี.ค.63
0053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 20 มี.ค.63
0054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 20 มี.ค.63
0055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงผิวถนนภายใน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 13 มี.ค.63
0056 ซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูงขนาด ๒๐๐ บาร์ ให้ ฐท.สข.ทรภ.๒ ฐท.พง.ทรภ.๓ และ กงย.ชย.ทร. e-bidding 21 ม.ค.63
0057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมทำรถขุดตักล้อตีนตะขาบ ตราอักษร KOMATSU รุ่น PC200-5 ทะเบียนสมอ ๔๒๒๗๐ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด) โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 7 ม.ค.63
0058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมทำรถเครน ตราอักษร GROVE CLOES รุ่น 625 S ทะเบียนสมอ ๔๐๐๑๔ ของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ วิธีคัดเลือก 7 ม.ค.63
0059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมทำรถเกลี่ยดิน ตราอักษร CHAMPION รุ่น 730 ทะเบียนสมอ ๔๐๙๘๘ ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 7 ม.ค.63
0060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถแทรคเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร CATERPILLAR ทะเบียนสมอ ๔๑๖๑๖ ของ กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 7 ม.ค.63
0061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถเกลี่ยดิน ตราอักษร KOMATSU รุ่น GD 611A1 ทะเบียนสมอ ๔๒๒๗๗ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด) โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 7 ม.ค.63
0062 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า (ให้ สอ.รฝ.) e-bidding 6 ม.ค.63
0063 ซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. ขนาดกลาง (ให้ กงย.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. และ กชธ.ฐท.สส.) e-bidding 9 ธ.ค.62
0064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมหลักเทียบเรือ หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๑๙ ที่ กองเรือยกพลขึ้นบกและ ยุทธบริการ กองเรือยุทธการ บางนา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 1 พ.ย.62
0065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำและหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.62
0066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลป้องกันและกำจัดปลวกแมลง ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.62
0067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยทั่วไป ที่อาคาร เรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.62
0068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ส่งอาหาร ที่อาคารเรือนรับรอง ที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.62
0069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ที่อาคารเรือนรับรอง ที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.62
0070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 27 ก.ย.62
0071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 27 ก.ย.62
0072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 27 ก.ย.62
0073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ และอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือเป็นสำนักงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 25 ก.ย.62
0074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบอาคารโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 23 ก.ย.62
0075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 20 ก.ย.62
0076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงและต่อเติมอาคารบริเวณที่จอดรถของราชนาวีสโมสร โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 20 ก.ย.62
0077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อมอาคารจอดรถ และอาคารกองบังคับการกองร้อยรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมอาคารบริวาร โดยวิธีคัดลือก โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 18 ก.ย.62
0078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 17 ก.ย.62
0079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด พื้นที่การท่าอากาศยานนราธิวาส และพื้นที่ กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 17 ก.ย.62
0080 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอกอาคารโรงฝึกพลศึกษา ๒ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย.62
0081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารแผนกป้องกันความเสียหาย กองฝึกการช่างกล และป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 13 ก.ย.62
0082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารราชนาวิกสภา (ส่วนเพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 13 ก.ย.62
0083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารที่อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 13 ก.ย.62
0084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเขื่อนริมคลองมอญบริเวณด้านหลัง กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก?? วิธีคัดเลือก 21 ส.ค.62
0085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ และอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นสำนักงานศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 1 ส.ค.62
0086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกพลศึกษา ๒ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) e-bidding 1 ส.ค.62
0087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ (เดิม) เป็นกองบัญชาการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ ชั่วคราว โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 24 ก.ค.62
0088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 19 ก.ค.62
0089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานภูมิสถาปัตยกรรมบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 11 ก.ค.62
0090 ประกาศราคากลางและเชิญชวน ประกวดราคาซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร. ที่ขอรับการสนับสนุน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีเชิญชวนทั้วไป 8 ก.ค.62
0091 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายนอกห้องน้ำ - ส้วม กองบังคับการ กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 8 ก.ค.62
0092 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกพลศึกษา ๒ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 24 มิ.ย.62
0093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพ บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 20 มิ.ย.62
0094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสำรองไฟฟ้าในพื้นที่ เกาะห่างไกล ของกองทัพเรือ เพื่อทดแทนระบบผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 18 มิ.ย.62
0095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนอาคาร กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (หลังเดิม) โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 10 มิ.ย.62
0096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังเดิม) โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 27 พ.ค.62
0097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 23 เม.ย.62
0098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ และ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 19 มี.ค.62
0099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนบริเวณเขาหน้ายักษ์รองรับการติดตั้งเรดาร์และจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 14 มี.ค.62
0100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 12 มี.ค.62
0101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด 32 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ที่ ทรภ.3 วิธีคัดเลือก 5 ก.พ.62
0102 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ให้ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม กสพ.ฐท.สส. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 13 ธ.ค.61
0103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 12 ธ.ค.61
0104 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ ชย.ทร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 12 ธ.ค.61
0105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 29 พ.ย.61
0106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพักทหาร กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 28 พ.ย.61
0107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 29 ต.ค.61
0108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 19 ก.ย.61
0109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 31 ส.ค.61
0110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 28 ส.ค.61
0111 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรื้อย้ายแนวท่อประปาที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ (ระหว่าง กม.๓+๔๐๐-๑๑+๑๖๓) โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 9 ส.ค.61
0112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียนและห้องสันทนาการ วิทยาการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 31 ก.ค.61
0113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพัก ผู้บังคับหมวดบินเฉพาะกิจ กองปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง และอาคารพักข้าราชการ ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตกลงราคา 24 ก.ค.61
0114 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 24 ก.ค.61
0115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 24 ก.ค.61
0116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอาคารโรงจอดรถ หมวดขนส่ง และโรงจอดรถด้านหน้า กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตกลงราคา 23 ก.ค.61
0117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๕๐๐ เควีเอ ตราอักษร Piller หมายเลข ๔ ๕และ ๖ ที่ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 11 ก.ค.61
0118 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียนและห้องสันทนาการ วิทยาการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 11 ก.ค.61
0119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งภายในอุโมงค์ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตกลงราคา 9 ก.ค.61
0120 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม อาคารกราบพักทหาร กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 11 ก.ค.61
0121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม สถานีวิทยุเชื่อมโยงตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตกลงราคา 9 ก.ค.61
0122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนท่อเมนประปาภายนอกบริเวณ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตกลงราคา 9 ก.ค.61
0123 เช่าระบบฉายภาพ สำหรับการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีคัดกเลือก วิธีพิเศษ 2 ก.ค.61
0124 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารกราบพักทหาร กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตกลงราคา 28 มิ.ย.61
0125 ประการผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ห้องเรียน/ห้องพักผ่อน รร.สธ.ทร. และ รร.อส. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก วิธีพิเศษ 27 มิ.ย.61
0126 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 26 มิ.ย.61
0127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าลานจอดเฮลิคอปเตอร์ หมวดบิน ๔๑ ฝูงบินกองทัพเรือ ๓๑๔๑ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 26 มิ.ย.61
0128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ตกลงราคา 23 พ.ค.61
0129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเปลี่ยนผนังและพื้นห้องแผนที่พร้อมทาสี ซ่อมฝ้าเพดานชั้น B2 และซ่อมทำระบบกันซึมบ่อน้ำด้านหน้าอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตกลงราคา 21 พ.ค.61
0130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.(ส่วนที่เหลือ) ตกลงราคา 22 พ.ค.61
0131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน (EC-645 T2) พร้อมลานจอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 18 พ.ค.61
0132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 18 พ.ค.61
0133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างเสา ANTENNA TOWER ที่ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตกลงราคา 10 พ.ค.61
0134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม พร้อมระบบท่อประปาและสุขาภิบาล อาคารกองบังคับการโรงเรียนนายเรือ โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 4 พ.ค.61
0135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุง กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ บางนา โดยวิธีคัดเลือก ตกลงราคา 4 พ.ค.61
0136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจอดรถหลังเดิม และก่อสร้างอาคารจอดรถหลังใหม่เพิ่มเติม จำนวน ๑ หลัง ภายใต้โครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือตามนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตกลงราคา 24 เม.ย.61
0137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการย้าย กองพันสารวัตรทหารเรือ ที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ ภายใต้โครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือตามนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding 24 เม.ย.61
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   327980 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61