สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01103 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารทดสอบและหมู่คลังอาวุธปล่อยนำวิธีและจัดหาวัสดุสนับสนุนงานสายสรรพาวุธ ให้กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารทดสอบและหมู่คลังอาวุธปล่อยนำวิธีและจัดหาวัสดุสนับสนุนงานสายสรรพาวุธ ให้กรมสรรพาวุธทหารเรือ
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 2,657,800.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 11 ก.ค. 65
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 11 ก.ค.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   327987 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61