สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า

 
รายละเอียด ประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ
ประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ
 
 
 
:: 00104 ::
 
 
 
 
 

ขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ ๑๒๙ ปี
กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดงานวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ ๑๒๙ ปี แห่งการรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ และรับชมการเสวนาทางวิชาการ
ในหัวข้อ เบื้องลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ โดย องค์ปาฐกผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย พล.ร.อ.วสินธ์ สาริกะภูติ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดร. วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ดร. อมร วานิชวิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ น.ท.ธนเดช จิตร์ประวัติ อจ.กองวิชาเสนาธิการกิจ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องปิยะนาวี ๑ อาคารอเนกประสงค์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านทางระบบ Facebook LIVE เพจ กองทัพเรือ ในวันและเวลาเดียวกัน
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   036489 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61