สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า

 
 

:: ::
:: ::
:: ::
:: ::
:: ::
:: ::
:: ::
:: ::

:: ประวัติกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ภารกิจกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: หน่วยงานกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ผู้บังคับบัญชา   ชย.ทร. ::
:: อดึตผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. ::
:: จดหมายเหตุช่างโยธา ::
:: แผนยุทธศาสตร์ ชย.ทร. ::
:: รายงานประจำปี ชย.ทร. ::
:: การให้บริการงานช่างโยธา ::
:: กฏระเบียบในการปฏิบัติงาน ::
:: ที่ตั้งกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ::
 

:: จัดซื้อ จัดจ้าง กองทัพเรือ ::
:: ร่างขอบเขตของงาน ชย.ทร. ::
:: สอบราคา-ประกาดราคา ชย.ทร. ::
:: ผลการเปิดซอง ชย.ทร. ::
:: ผลจัดซื้อ-จ้าง ชย.ทร. ::
:: ผลจัดซื้อ-จ้าง ตามแบบ สขร.๑ ::
:: การคำนวณราคากลาง ::
:: ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ::
:: หลักเกณฑ์ e-Auction ::
:: หลักเกณฑ์การจ้างงานก่อสร้าง ::
:: การพิจารณาเอกสารประกวดราคา::
:: ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก่อสร้าง ::

:: ::
:: ประว้ตินักเรียน ชย.ทร. ::
:: ระบบกำลังพล ชย.ทร. ::
:: ตารางปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: ระบบซ่อมทำสายโรงงาน ::
:: ระบบบริหารสัญญา ::
:: ระบบติดตามงานตามแผน ::
:: ระบบบริการงานพิธี ::
:: ครุภัณฑ์สาย ชย.ทร. 17 หมวด ::
:: ครุภัณฑ์สาย ชย.ทร. ::
:: ค้นหาแบบ ชย.ทร. ::

:: ::
:: การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ::
:: คู่มือปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: คู่มือควบคุมงานก่อสร้าง ::
:: เรื่องน่ารู้ ชย.ทร. ::
:: ห้องสมุด ชย.ทร. ::
:: เว็บลิ้งค์ ::
:: กระดานสนทนา ::
:: ดาวน์โหลด ::
:: แบบทดสอบ ชย.ทร. ::
 
:: การให้บริการ ชย.ทร. ::
:: ศูนย์บริการงานช่าง ชย.ทร. ::
::  สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: การให้บริการงานช่างโยธา ::

:: เว็บไซต์ภายใน ชย.ทร. ::
:: งานก่อสร้างหอประชุม ทร. ::
:: งานก่อสร้างอาคาร 115 ปี พร. ::
:: เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ::
 
 
:: โครงสร้างของหน่วย ::
:: ข้อมูลผู้บริหาร ::
:: อำนาจหน้าที่ ::
:: ::
:: ::
:: ::
:: ::
:: Question  & Answer ::
:: ::
:: ::
:: ::
:: แผนประกวดราคา-สอบราคา ::
:: ร่างเอกสารประกวดราคา ::
:: ประกวดราคา - สอบราคา ::
:: ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ::
  :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ::
:: ::

:: NPD SERVICE APP ::

:: เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ::
 
วิสัยทัศน์ของกรมช่างโยธาทหารเรือ
“เป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการให้บริการงานช่างโยธา ในปี พ.ศ. 2567”
 
ค่านิยมของกรมช่างโยธาทหารเรือ
“ถูกต้อง ทันเวลา มุ่งมั่นพัฒนา ซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจบริการ”
 
คำขวัญในการปฏิบัติงานของกรมช่างโยธาทหารเรือ
“Duty Above All ภารกิจหน้าที่....เหนือสิ่งอื่นใด”
 
จริยธรรมองค์การของกรมช่างโยธาทหารเรือ
“จงรักภักดี สามัคคี มีวินัย โปร่งใส ใช้เหตุผล ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบ ตอบสนองสังคม”

 

 
 
 
 
กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดงานวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ ๑๒๙ ปี แห่งการรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ และรับชมการเสวนาทางวิชาการ
ในหัวข้อ เบื้องลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ โดย องค์ปาฐกผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย พล.ร.อ.วสินธ์ สาริกะภูติ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดร. วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ดร. อมร วานิชวิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ น.ท.ธนเดช จิตร์ประวัติ อจ.กองวิชาเสนาธิการกิจ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องปิยะนาวี ๑ อาคารอเนกประสงค์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านทางระบบ Facebook LIVE เพจ กองทัพเรือ ในวันและเวลาเดียวกัน
กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ.2565

ชื่อการแสดง 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ บำรุงสภากาชาดไทยและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาของพระองค์ท่าน
ขอเชิญท่านผู้มีกุศลจิต ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 48 บัญชีเลขที่ 115-1-07533-8 หรือโอนเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองทัพเรือวังนันทอุทยาน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 48 บัญชีเลขที่ 661-4-18987-5 หรือสแกน QR CODE พร้อมเพย์ (บนแผ่นประชาสัมพันธ์) และส่งหลักฐานการโอนเงินที่หมายเลขโทรสาร (อัตโนมัติ) 0 2475 5557 หรือที่ LINE ID : FINN97531 (กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน) ทั้งนี้ สภากาชาดไทย และกองทัพเรือ ยินดีมอบสิทธิประโยชน์แก่ท่านผู้บริจาค เช่น สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน(สำหรับบุคคลทั่วไป) หรือแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี(สำหรับนิติบุคคล) ที่คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3081 และ 0 2475 4960 หรือ 08 0664 4891 กรณีบริจาคตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับของที่ระลึกมูลค่า 10,000 บาท และกรณีบริจาคตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป รับของที่ระลึกมูลค่า 60,000 บาท เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 4028-29 และคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ 0 2475 3081 และ 0 2475 4960 หรือ 08 0664 4891
  :: กิจกรรมผู้บริหาร  กรมช่างโยธาทหารเรือ ::
 
 
  :: ::
ตารางกิจกรรมที่สำคัญ กรมช่างโยธาทหารเรือ
  :: ประกาศแผน  ประกวดราคา - สอบราคา ::
  :: ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ::
  :: ประกาศประกวดราคา  - สอบราคา ::
  :: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ::
  :: หน้าหลักการจัดการความรู้ (ปรับปรุงใหม่) ::
  :: ::
  ::::
ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้
  :: กิจกรรม การจัดการความรู้ ::
กิจกรรม การจัดการความรู้ กรมช่างโยธาทหารเรือ
  :: องค์ความรู้ ::
องค์ความรู้
  :: จดหมายเหตุช่างโยธา ::
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิจัยและพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   118829   ตั้งแต่ 18 เม.ย. 61