สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
 
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
หน้าหลักข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
     
ลำดับที่ รายการ
00110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี โดยวิธีคัดเลือก
00109 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน
00108 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานโดยวิธีคัดเลือก
00107 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศรชล.ภาค ๒ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00106 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศรชล.ภาค ๓ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00105 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน
00104 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศรชล.ภาค ๑ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00103 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ งาน
00102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งที่ อาคาร บก.อจปร.อร.
00101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 kVA 3 pH 33 kV 230/400 V
00100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 kW
00098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kW
00097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
00096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 kW.
00095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 kVA
00094 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kW.
00093 ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
00092 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน
00091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า
00090 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
00089 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
00088 ประกาศราคากลาง ซื้อลิฟต์ยกรถ 2 เสา ขนาด 4 ตัน พร้อมติดตั้ง
00087 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
00086 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
00085 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและระบบสาธารณูปโภคที่ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก
00084 ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 
00082 ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 50 KVA. ที่เกาะกูด โดยวิธีคัดเลือก
00081 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00080 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00079 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้ กอง สน.กร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00077 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00076 อนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ งาน
00075 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
00074 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00073 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อยางรถเครื่องทุนแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ 64
00072 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อและติดตั้งระบบกว้านลากเรือพร้อมระบบไฟฟ้า ทรภ.๑ โดยวิธีคัดเลือก
00071 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ท่าจอดเรือดำน้ำ และโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ
00070 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00069 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00068 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ท่าจอดเรือดำน้ำ และโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ
00067 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00066 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00065 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00064 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยงขนาด ๕๐๐ คน กองนักเรียนจ่า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยวิธีคัดเลือก
00063 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมลู่ทางวิ่งสวนสุขภาพ สนามกีฬาภูติอนันต์ ๒ แบบ Asphaltic Concrete โดยวิธีคัดเลือก
00062 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยและนันทนาการ กองทัพเรือ ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรขนาด ๘๐ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง และอาคารพัก นายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง พื้นที่พุทธมณฑล (รร.ขส.ขส.ทร.) ส่วนที่เหลือ โดยวิธีคัดเลือก 
00061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า ให้ ทรภ.๓ โดยวิธีคัดเลือก
00058 เปลี่ยนแปลงและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00057 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
00056 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
00055 ประกาศเปลี่ยนแปลง และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00054 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00053 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
00052 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
00051 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00050 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
00049 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
00048 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
00047 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
00046 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00045 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00044 ตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
00043 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
00042 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00041 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00040 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00039 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00038 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00037 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00036 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
00035 กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ ตอบคำถามงานจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางฯ แล้ว
00034 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00033 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00032 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมเขื่อนพื้นที่หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก
00031 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อมอาคารจอดรถ และอาคารกองบัญชาการร้อยรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพพร้อมอาคารบริวาร
00030 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00029 ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป้อมผีเสื้อสมุทร ระยะที่ ๑ (ซ่อมทำระบบป้องกันน้ำท่วม ป้อมผีเสื้อสมุทร ปจปร.ฐท.กท.) ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ
00028 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ชั้นที่ ๔ และซ่อมปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชั่วคราว
00027 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ อาคาร ๑ และ ๒ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
00026 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น
00025 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00024 อนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00023 อนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00019 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานเตรียมความพร้อมอู่แห้งหมายเลข ๒ อู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการซ่อมทำเรือพระที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก
00016 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00015 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00014 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00013 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00012 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00011 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคาร Utility Hall โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่)
00010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ
00009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงคลุมหน้ากองรักษาการณ์ หลังคาคลุมทางเดิน และโรงจอดรถ ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก
00008 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๑ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม จำนวน ๖ รายการ
00007 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารราชนาวิกสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00006 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์)
00005 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00004 ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
00003 ประกาศแผนจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ ๒ ฯ พื้นที่ สัตหีบ และพื้นที่ บางนา
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   045509 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61