สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
รายละเอียด ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
 
 
:: 00106 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศรชล.ภาค ๓ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณ : 95,000,000.00
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างจ้าง : 30 มี.ค. 64
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศรชล.ภาค ๓ ๑ แห่ง
 
 
 
 
 

ร่างประก�...
ร่างเอกส�...
ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 1827
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   045510 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61