สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
รายละเอียด ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
 
 
:: 00108 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานโดยวิธีคัดเลือก
งบประมาณ : 6,700,000.00
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศราคากลางจัดจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
 
 
 
 
 

ประกาศรา�...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 1309
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   045512 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61