สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
รายละเอียด ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
 
 
:: 00110 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี โดยวิธีคัดเลือก
งบประมาณ : 1,996,520.00
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างจ้าง : 6 พ.ค. 65
กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี โดยวิธีคัดเลือก
 
 
 
 
 

ประกาศผู�...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ?????? ????? :: วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 1227
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   045513 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61