สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00165 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบ เรื่อง กำหนดการสอบ หมายเลขผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี งป.๖๕ โดยกำหนดสอบในวันเสาร์ ที่ ๒ ก.ค.๖๕
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบ เรื่อง กำหนดการสอบ หมายเลขผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี งป.๖๕ โดยกำหนดสอบในวันเสาร์ ที่ ๒ ก.ค.๖๕ รายละเอียดตามไฟล์ ที่แนบ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   004782 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61