สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00168 ::
 
 
 
 
 
 
กำหนดการสอบ หมายเลขผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ ชย.ทร.
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรื่อง กำหนดการสอบ หมายเลขผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ ชย.ทร.
ตามประกาศ ชย.ทร. ลง ๑๐ มิ.ย.๖๕ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเสื่อนยศเป็นน.ท.และ น.ต.ประจำปี งป.๖. นั้น คณะกรรมการอำนวยการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.ประจำปี งป.๖๕ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ พร้อมทั้งกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ และขอแจ้งหมายเลขผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.
และ น.ต. สายวิทยาการ ชย.ทร.ประจำปี งป.๒๕ ให้ผู้เข้าสอบทราบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
Website ของ ขย.ทร. ที่ bettaguppy.com/ ดังนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมายเลขสอบ และห้องสอบ อัตรา น.ท.
๒. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมายเลขสอบ และห้องสอบ อัตรา น.ต.
๓. การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   004782 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61