สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00085 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
 
 

ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1025
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   048884 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61