สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00088 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 kVA 3 pH 33 kV 230/400 V
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 kVA 3 pH 33 kV 230/400 V โดยวิธีคัดเลือก
 
 

ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 1509
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   048887 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61